Leerlingaantal in de technische profielen van het vmbo stijgt met 10,4%

Onderzoek naar de mbo-skills van de toekomst

Het mbo-onderwijs voor de maak- en technologische industrie moet beter aansluiten op arbeidsmarkt, beter uitvoerbaar zijn en aantrekkelijker gepositioneerd. Deze wens leeft breed onder bedrijven en scholen. Om dit voor elkaar te krijgen is door FME en Metaalunie,...