Onderzoek naar de mbo-skills van de toekomst

Het mbo-onderwijs voor de maak- en technologische industrie moet beter aansluiten op arbeidsmarkt, beter uitvoerbaar zijn en aantrekkelijker gepositioneerd. Deze wens leeft breed onder bedrijven en scholen.

Om dit voor elkaar te krijgen is door FME en Metaalunie, samen met de topsector HTSM het project ‘herziening mbo’ opgezet. Om goed te weten wat medewerkers op mbo-niveau moeten kennen en kunnen op de toekomstige arbeidsmarkt hebben wij onderzoeksbureau Panteia gevraagd hiernaar onderzoek te doen bij onze leden. De bestaande onderzoeken naar de skills van de toekomst geven richting, maar zijn wel nog vaak hoog over. We missen de invulling specifiek voor de technologische industrie en mkb-metaal op een niveau waar het beroepsonderwijs mee aan de slag kan bij de ontwikkeling van de nieuwe curricula.

Eerst interviews

Panteia heeft inmiddels interviews gehouden met ruim 20 bedrijven uit de achterban van FME en Metaalunie en met een aantal innovatieadviseurs vanuit de branche. Ook zijn er skillsanalyses uitgevoerd naar de huidige vraag op de arbeidsmarkt.

Enquête

Het beeld dat hieruit komt leggen we volgende week voor aan HR-verantwoordelijken bij FME-leden. Herken je de voorlopige uitkomsten? Missen we zaken? En wat vind je belangrijk als je kijkt naar de skills voor mbo’ers in de toekomst? Het is erg belangrijk dat veel mensen meedoen. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in de mbo-opleidingen.

Wil je intensiever meedoen met de modernisering van de mbo-opleidingen voor onze sector? Dat kan. In het najaar gaan werkgroepen aan de slag met de nadere inkleuring van de mbo-opleidingen en examens. Heb je interesse om hieraan deel te namen, laat het mij weten.

BRON: https://www.fme.nl/onderzoek-naar-de-mbo-skills-van-de-toekomst

PTS3H is tot stand gekomen door:

.

© 2022 Platform Techniek Stedendriehoek | powered by LUDIEQ