Platform Techniek Stedendriehoek bundelt de krachten van ondernemers, onderwijs en overheid in de regio Stedendriehoek, om zo samen de instroom in techniek te vergroten. Het platform geeft techniek ‘een gezicht’ in de regio en stimuleert verbinding en samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Ondersteunende platforms

Platform Techniek Stedendriehoek ondersteunt de lokale platforms techniek in Apeldoorn, Deventer, Epe/Vaassen en Zutphen bij de organisatie van plaatselijke activiteiten om techniek te promoten bij kinderen, jongeren en hun ouders. Overkoepelend ontwikkelt het Platform Techniek Stedendriehoek regionale initiatieven en behartigt de belangen van ‘techniek’ richting gemeenten, provincies en regio Stedendriehoek.

Platform Techniek Stedendriehoek: wat doen wij?

Platform Techniek Stedendriehoek promoot techniek in het onderwijs, verbindt ideeën en initiatieven, is spreekbuis voor techniek en lobbyt voor techniek. Het platform ondersteunt de lokale platforms techniek bij het organiseren van plaatselijke activiteiten voor kinderen, jongeren en docenten en neemt daarvoor op regionaal niveau zelf het initiatief.

De lokale platforms zijn vertegenwoordigd in ons regionale platform en kunnen zo hun kennis en ervaringen uitwisselen. Als regionaal platform zijn wij spreekbuis van het (technisch) onderwijs en bedrijfsleven en zijn het centrale aanspreekpunt voor bijvoorbeeld overheden en brancheorganisaties. Doordat alle branches en scholen vertegenwoordigd zijn in ons platform, zijn de lijnen met het werkveld en met lokale platforms kort. Zo kunnen we snel inspelen op vragen en ontwikkelingen.

Middenin en met de regio

Wij sluiten aan bij de activiteiten van de Strategische Board Stedendriehoek onder de noemer ‘Maak het in de Stedendriehoek’. Ondernemers, overheden, onderzoek en onderwijs – de vier O’s – werken nauw samen op het terrein van onder meer arbeidsmarkt, innovatie, onderwijs, energie en vestigingsklimaat.

Platform Techniek Stedendriehoek participeert ook actief in de Cleantechregio. In regioverband zetten dezelfde vier O’s in op schone technologie in energie, transport, water, lucht, milieu, nieuwe materialen en hergebruik van afval tot grondstof.

www.maakhetindestedendriehoek.nl
www.cleantechregio.nl

Kernactiviteiten

  • Middenin en met de regio
  • Techniekpact Stedendriehoek
  • Technicampus
  • Technasium
  • Technodiscovery
  • Technieklessen basisonderwijs
  • Professionalisering (v)mbo-docenten techniek
  • Ondersteuning lokale platforms
  • Techniek in de regio: cijfers