OVER PTS3H

OVER PTS3H

Platform Techniek Stedendriehoek ondersteunt en verbindt de lokale Techniekhubs in de regio met als doel jongeren en ouderen te enthousiasmeren en te interesseren voor een opleiding dan wel een baan in de techniek. Het platform geeft techniek ‘een gezicht’ in de regio en stimuleert verbinding en samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

WIE ZIJN WIJ

Stichting Platform Techniek Stedendriehoek is een non-profit organisatie die zich tot doel stelt de instroom van jongeren en ouderen in het technisch beroepsonderwijs en technische beroepen te vergroten. Dat is hard nodig gezien het tekort aan technici. Dit wil men realiseren door de samenwerking van de verschillende Techniekhubs in de regio te stimuleren. Ook wil het Platform de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren en de kwaliteit van het technisch beroepsonderwijs helpen verbeteren. Daarom ondersteunt het Platform  de contacten tussen bedrijfsleven en technisch beroepsonderwijs (Publieke – Private Samenwerking PPS).

VISIE

‘Versterken door samenwerken’: willen we wetenschap en technologie in de regio Stedendriehoek een prominente plek geven moeten we het in gezamenlijkheid doen. Daarmee wordt bedoeld dat het een voorwaarde is dat de 4 Techniekhubs in de regio samenwerken, kennis en ervaringen met elkaar delen en daarmee synergie laten ontstaan.

Missie

Wij willen een grote en uitgebreide doelgroep kennis laten maken met beroepen en carrièremogelijkheden binnen de diverse technische branches. Een betere beeldvorming over de branches zal er aan bijdragen dat meer jongeren en ouderen kiezen voor het vak en/of baan in de techniek. Daarnaast willen wij de inhoud en kwaliteit van de opleidingen optimaal laten aansluiten op de steeds veranderende wensen van het bedrijfsleven. Dit alles in gezamenlijkheid met de 4 Techniekhubs in de regio. PTS3H zal hierbij een verbindende en faciliterende rol aannemen.

PTS3H is tot stand gekomen door:

.

© 2022 Platform Techniek Stedendriehoek | powered by LUDIEQ