Onderwijs, bedrijfsleven en overheden voeren het Techniekpact Stedendriehoek uit. Dat is in lijn met het economisch beleid van de provincies Gelderland en Overijssel en de afspraken over onderwijs en arbeidsmarkt in de regio. Het pact kent drie pijlers: kiezen voor techniek, leren in de techniek en werken in de techniek. Platform Techniek Stedendriehoek is op alle terreinen actief. Meer info op www.maakhetinderstedendriehoek.nl en kijk bij Techniekpact.