Wij sluiten aan bij de activiteiten van de Strategische Board Stedendriehoek onder de noemer ‘Maak het in de Stedendriehoek’. Ondernemers, overheden, onderzoek en onderwijs – de vier O’s – werken nauw samen op het terrein van onder meer arbeidsmarkt, innovatie, onderwijs, energie en vestigingsklimaat.

Platform Techniek Stedendriehoek participeert ook actief in de Cleantechregio. In regioverband zetten dezelfde vier O’s in op schone technologie in energie, transport, water, lucht, milieu, nieuwe materialen en hergebruik van afval tot grondstof.
www.maakhetindestedendriehoek.nl
www.cleantechregio.nl